1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του (με ερωταπαντήσεις)

Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου Ιστορία Β' Γυμνασίου


ΙΙ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
                                       
Όροι κλειδιά της ενότητας- Ορισμοί:
 • Στάση του Νίκα
 • Δήμοι Ιπποδρόμου
 • Νεοπλατωνική ακαδημία (φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα που συνέχιζε το έργο της Ακαδημίας του Πλάτωνα, που είχε ιδρυθεί πριν εννέα αιώνες)
 • Κωδικοποίηση Ρωμαϊκού Δικαίου (η συγκέντρωση, καταγραφή και έκδοση των θεσπισμένων νόμων)
 • Ιουστινιάνειος Κώδικας
 • Πανδέκτης
 • Εισηγήσεις (σύνοψη των κυριότερων νομικών θεσμών, γραμμένες ως διάλεξη από τον Ιουστινιανό, για τους αρχάριους σπουδαστές της Νομικής)
 • Νεαρές

Η πολιτική του Ιουστινιανού (527-565)
Γενικά
                                   
1) Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού με ποια φράση εκφράζεται;
 • Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού εκφράζεται με τη φράση: ένα κράτος, μία εκκλησία, μία νομοθεσία.
Εσωτερική Πολιτική

1) Ποια ήταν η πρώτη του ενέργεια;
 • Η πρώτη του ενέργεια ήταν η, με αποφασιστικότητα, καταστολή της Στάσης του Νίκα (εξέγερση δήμων, λαού) με τη συνεργασία της ικανότατης συζύγου του, της Θεοδώρας, το 532.
2) Τι ήταν οι δήμοι;
 • Οι δήμοι ήταν αθλητικά σωματεία, αρχικά οργάνωναν τους αγώνες στον Ιππόδρομο και είχαν και άλλα καθήκοντα, μερικές φορές (όπως άμυνα, ανοικοδόμηση). Είχαν ηγεσία, μέλη οργανωμένα, οπαδούς. Ήταν οι βένετοι (με γαλάζιο έμβλημα) και οι Πράσινοι. Αργότερα οι δήμοι απέκτησαν πολιτική ισχύ και μετασχηματίστηκαν σε πολιτικές οργανώσεις, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Ιουστινιανός ως κομματικά όργανα.
3) Ποιες άλλες ενέργειες έκανε στην εσωτερική του πολιτική;
 • Οι επόμενες ενέργειες του Ιουστινιανού στην εσωτερική πολιτική ήταν:
  α) η ενίσχυση της αυτοκρατορικής εξουσίας
  β) ο σημαντικός περιορισμός της δύναμης των δήμων
  γ) η πολιτική προστασίας των ελεύθερων αγροτών έναντι των μεγάλων γαιοκτημόνων. Με αυστηρούς νόμους περιόρισε τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων των επαρχιών έναντι των ελεύθερων αγροτών, τους οποίους θεωρούσε πολύ χρήσιμους, γιατί πλήρωναν φόρους.
4) Στον θρησκευτικό τομέα ποια μέτρα πήρε;
 • Στον θρησκευτικό τομέα προσπάθησε να επιβάλει την ορθοδοξία με:
  α) καταδίωξη των οπαδών των αιρέσεων
  β) καταδίωξη των οπαδών της αρχαίας θρησκείας με αναστολή της λειτουργίας της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα το 529 
  γ) τη διάδοση του Χριστιανισμού στον Καύκασο και την Ανατολική Αφρική.
5) Ποιο ήταν το διαρκέστερο έργο ή το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού στο εσωτερικό;
 • Το διαρκέστερο έργο του ήταν η κωδικοποίηση του Ρωμαϊκή Δικαίου (529 - 534), λόγω του πλήθους και των αντιφάσεων των νόμων, υπήρχε δυσκολία στην ομαλή απονομή της δικαιοσύνης. Ανέθεσε λοιπόν ο Ιουστινιανός σε επιτροπή ειδικών την αναθεώρηση του ισχύοντος Δικαίου.

  Τα έργα είναι:
  1. Ο Ιουστινιάνειος Κώδικας: περιλάμβανε τους πριν από τον Ιουστινιανό αυτοκρατορικούς νόμους.
  2. Ο Πανδέκτης: περιλάμβανε γνώμες κλασικών Ρωμαίων νομικών (50 βιβλία).
  3. Οι Εισηγήσεις: εγχειρίδιο για τους αρχάριους σπουδαστές της Νομικής. Είναι σύνοψη των κυριότερων νομικών θεσμών, γραμμένες ως διάλεξη από τον Ιουστινιανό
  4. Οι Νεαρές (νέοι νόμοι): νέοι νόμοι που εκδόθηκαν το διαρκέστερο έργο του και γράφηκαν οι περισσότερες στα ελληνικά.
 • Η σημασία του: Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο αποτέλεσε τη βάση του Δικαίου της Νεότερης Ευρώπης.