Αφιέρωμα - Κρυοπηγή (14 Απριλίου 1944)

Κρυοπηγή Πρέβεζας - Αφιέρωμα: 14 Απριλίου 1944