Θηλυκά Ουσιαστικά Α' κλίσηςΑπαραίτητες επισημάνσεις
1) Τα θηλυκά λήγουν σε:
  • -α (μακρό-καθαρό), π.χ. ἡ μνεία-τῆς μνείας, ἡ χώρα-τῆς χώρας
  • -α (βραχύ-μη καθαρό). π.χ. ἡ μοῦσα-τῆς μούσης, ἡ θύελλα-τῆς θυέλλης
  • (ἡ πηγή-τῆς πηγῆς, ἡ δίκη (ι βραχύ), ἡ αἰσχύνη (υ μακρό)
2) Η κατάληξη -ας είναι πάντα μακρόχρονη σε όλα τα ουσιαστικά της α' κλίσης.
3) Η κατάληξη της δοτικής ενικού (-α) είναι μακρόχρονη.
4) Οι καταλήξεις αιτιατικής (-αν) και κλητικής ενικού () ακολουθούν την κατάληξη της ονομαστικής ως προς τη μακρότητα ή βραχύτητα (τήν μοῦσαν-(ὦ) μοῦσα, τήν γραῖαν-(ὦ) γραῖα, τήν μνείαν-(ὦ) μνεία, τήν ἀλήθειαν-(ὦ) ἀλήθεια)
5) Η γενική πληθυντικού (-ῶν) τονίζεται πάντα στη λήγουσα και περισπάται (τῶν ἀθλητῶν, τῶν ταμιῶν, τῶν θαλασσῶν, τῶν χωρῶν, τῶν σφαιρῶν, τῶν ἀληθειῶν, τῶν στρατιῶν, τῶν πολιτειῶν)
6) Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και έχουν (-α) βραχύ (αντί για μακρό), αλλά η γενική σε -ας είναι μακρά
  • Τα προπαροξύτονα σε -α βραχύ (π.χ. ἡ Πλάταια, ἡ Ἐρέτρια, ἡ βοήθεια, ἡ εὐσέβεια, ἡ ὠφέλεια, ἡ ἱέρεια, ἡ μαθήτρια, ἡ εὔπλοια, ἡ ἀπόρροια, ἡ μάχαιρα (γενική τῆς βοηθείας, τῆς μαθητρίας, αιτιατική πληθυντικού τάς βοηθείας, τάς μαθητρίας)
  • Τα:η μυῖα, ἡ γαῖα, ἡ γραῖα, ἡ μαῖα, ἡ μοῖρα, ἡ πεῖρα, ἡ πρῷρα, ἡ σπεῖρα, ἡ σφαῖρα, ἡ σφῦρα(γενική: τῆς μυίας, τῆς πείρας, τῆς σφαίρας)

ΑΣΚΗΣΗ - Θηλυκά σε -α (μακρό, καθαρό), γενική σε -ας (μακρά)
Να γράψετε τους τύπους των θηλυκών ουσιαστικών της α' κλίσης σε -α (μακρό) που σας ζητούνται:

Α. ἡ πολιτεία, ἡ γενεά:       
Γενική Ενικού: ....................................., .....................................
Δοτική Ενικού: ....................................., .....................................
Αιτιατική Ενικού: ................................., .....................................
Κλητική Ενικού: ..................................., .....................................
                                                                     
Β. ἡ ὤρα, ἡ γενεά, ἡ στρατιά:                                                      
Ονομ. Πληθυντικού: ...................................., ...................................., ....................................
Γενική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ....................................

Γ. ἡ σημαία, ἡ στρατιά:                                                    
Δοτική Πληθυντικού: ....................................., .....................................
Αιτιατική Πληθυντικού: ................................., .....................................
Κλητική Πληθυντικού: ..................................., .....................................

ΑΣΚΗΣΗ - Θηλυκά σε -α (βραχύ, μη καθαρό), γενική σε -ης (μακρά), δοτική σε -η
Να γράψετε τους τύπους των θηλυκών ουσιαστικών της α' κλίσης σε -α (βραχύ) που σας ζητούνται:

Α. ἡ μέλισσα, ἡ μοῦσα, ἡ πεῖνα:                                                
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Αιτιατική Ενικού: .................................., ......................................, ......................................
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................
Β. ἡ γλῶσσα, ἡ τράπεζα, ἡ θύελλα:
Δοτική Πληθυντικού: .................................., ..................................., ...................................
Αιτιατική Πληθυντικού: .............................., ..................................., ...................................
Κλητική Πληθυντικού: ................................, ..................................., ...................................

ΑΣΚΗΣΗ - Θηλυκά σε -η
Να γράψετε τους τύπους των θηλυκών ουσιαστικών της α' κλίσης σε -η (γενική -ης) που σας ζητούνται:
Α. ἡ τιμή, ἡ ψυχή, ἡ δίκη (ι μακρό):                          
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Αιτιατική Ενικού: .................................., ......................................, ......................................
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................

Β. ἡ φωνή, ἡ τύχη (υ βραχύ), ἡ κώμη:
Ονομ. Πληθυντικού: ..................................., ..................................., ...................................
Γενική Πληθυντικού: .................................., ..................................., ...................................
Δοτική Πληθυντικού: .................................., ..................................., ...................................
Αιτιατική Πληθυντικού: .............................., ..................................., ...................................

ΑΣΚΗΣΗ - Εξαιρέσεις θηλυκών σε -α (βραχύ), γενική σε -ας (μακρό)
Να γράψετε τους τύπους των θηλυκών ουσιαστικών της α' κλίσης σε -α που σας ζητούνται:

Α. ἡ γραῖα, ἡ εὔνοια, ἡ ἀλήθεια:                                                        
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Αιτιατική Ενικού: .................................., ......................................, ......................................
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................

Β. ἡ σφαῖρα, ἡ εὔνοια, ἡ ἀλήθεια:                                            
Ονομ. Πληθυντικού: ..................................., ..................................., ...................................
Γενική Πληθυντικού: .................................., ..................................., ..................................

ΑΣΚΗΣΗ
Να τονίσετε και να τοποθετήσετε πνεύμα (όπου χρειάζεται) στις λέξεις:
της αληθειας, την αληθειαν, την ελαιαν, την αιθουσαν, η ευνοια, των θαλασσων, η πειρα, της πειρας, την χώραν, αι φωναι, ταις φωναις, της μαζης, η Ευρωπη, η Ελενη, η μουσα, αι μουσαι, η ημερα, η βοη, η Ευτερπη, η Αυγη, η Ιθακη, η Αιγινα, η θηκη, τας ψυχας, ταις θαλασσαις, η Αιολια, αι κωμαι, της μουσης, τη μουση