Ουσιαστικά B' κλίσηςΑπαραίτητες επισημάνσεις
1) Τα αρσενικά σε -ος, -ου και τα θηλυκά σε -ος, -ου έχουν τις ίδιες καταλήξεις (ὁ ἄνθρωπος-τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἄμπελος-τῆς ἀμπέλου)
2) Αυτό που αλλάζει είναι η κλίση του άρθρου (ὁ, ἡ)
3) Τα ουδέτερα λήγουν σε -ον, -ου
4) Το α των ουδετέρων είναι βραχύ (π.χ. τά μυστήρια, τά δῶρα, τά φυτά)
5) Η γενική ενικού τονίζεται στην παραλήγουσα (π.χ. τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀμπέλων, τῶν μυστηρίων, τῶν δώρων)

1η ΑΣΚΗΣΗ
Να γράψετε τους τύπους των αρσενικών που ζητούνται:

Α. ὁ κίνδυνος, ὁ θυμός, ὁ μῦθος (υ μακρό):
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................

Β. ὁ νομός, ὁ νόμος, ὁ ἄνθρωπος:
Αιτιατική Ενικού: .................................., ......................................, ......................................
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................

Γ. ὁ ταῦρος, ὁ τάρανδος, ὁ ἆθλος (α μακρο):
Ονομ. Πληθυντικού: ...................................., ...................................., ....................................
Γενική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ....................................

Δ. ὁ ταῦρος, ὁ ποταμός, ὁ ἄνθρωπος:
Δοτική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ...................................
Αιτιατική Πληθυντικού: ..............................., ...................................., ...................................
Κλητική Πληθυντικού: ................................., ...................................., ...................................

2η ΑΣΚΗΣΗ
Να γράψετε τους τύπους των θηλυκών που ζητούνται:

Α. ἡ ὁδός, ἡ νῆσος, ἡ πρόοδος:
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................

Β. ἡ ἔλαφος, ἡ σορός, ἡ τάφρος:
Αιτιατική Ενικού: .................................., ......................................, ......................................
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................

Γ. ἡ ἄρκτος, ἡ κάμηλος, ἡ ἐπῳδός:
Ονομ. Πληθυντικού: ...................................., ...................................., ....................................
Γενική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ....................................

Δ. ἡ ὁδός, ἡ νῆσος, ἡ ἔρημος:
Δοτική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ...................................
Αιτιατική Πληθυντικού:  .............................., ...................................., ...................................
Κλητική Πληθυντικού:  ................................, ...................................., ...................................

3η ΑΣΚΗΣΗ
Να γράψετε τους τύπους των ουδετέρων που ζητούνται:

Α. τό φυτόν, τό μαντεῖον, τό μυστήριον:
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................

Β. τό ᾠόν, τό ἔπαθλον:
Αιτιατική Ενικού: ...................................., ........................................
Κλητική Ενικού: ......................................, ........................................

Γ. τό φῦλον (υ μακρό), τό μέταλλον, τό βραβεῖον:
Ονομ. Πληθυντικού: ...................................., ...................................., ....................................
Γενική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ....................................

Δ. τό δῶρον:
Δοτική Πληθυντικού: ....................................
Αιτιατική Πληθυντικού: ................................
Κλητική Πληθυντικού: ..................................

4η ΑΣΚΗΣΗ 
Να τονίσετε και να τοποθετήσετε πνεύμα (όπου χρειάζεται) στις λέξεις:
το μαντειον, τα μαντεια, το υγρον, το ευρος, η Αιγυπτος, των αμπελων, τα ποτηρια, ω δωρα, το φυτον, τη οδω, το ωον, η Ιος (ι βραχύ), ο κηπος,οι κηποι ω κηπε,την οδον,τον ταυρον,τους ταυρους, ο ουρανος, ο αγιος, οι πονοι, ο ανθρωπος, ο αιολικος, ο ησυχος, η Αβυδος, ο Ευξεινος Ποντος, ο οινος, του οινου, ο οικος, οι οικοι, οι ταυροι, ο υπνος, ο αθλος (α μακρό), ω αμπελε, τας αμπελους, τοις μεταλλοις, των μεταλλων, ταις ελαφοις, τας ελαφους, ω ελαφοι, των οδων, αι νησοι, των μυστηριων, τοις φυλοις