Φάσεις επεξεργασίας θεμάτων έκθεσης και χρήσιμες έννοιες

 • Α΄ ΦΑΣΗ: Κατανόηση του θέματος (είδος κειμένου, ζητούμενα)
 • Β΄ ΦΑΣΗ: Σχεδιάγραμμα
 • Γ΄ ΦΑΣΗ: Συλλογή υλικού
 • Δ΄ ΦΑΣΗ: Σύνθεση υλικού
 • Ε΄ ΦΑΣΗ: Έλεγχος του γραπτού

Η δομή του κειμένου πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
 1. Πρόλογος
 2. Κύριο θέμα
 3. Επίλογος

Προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η συλλογή του υλικού, καλό είναι να το αναζητούμε στους ακόλουθους τομείς:
 • Οικονομικός τομέας (αφορά επάγγελμα, βιομηχανία, εμπόριο, ναυτιλία κ.τ.λ.)
 • Πνευματικός τομέας (αφορά πνευματικές λειτουργίες, παιδεία, έρευνα, επιστήμες, τέχνες)
 • Ψυχικός τομέας (αφορά την ψυχική ισορροπία του ατόμου)
 • Ηθικός τομέας (αφορά την ηθική συγκρότηση του ατόμου)
 • Κοινωνικός τομέας (αφορά τη συνύπαρξη, τη συνεργασία, την προαγωγή των θεσμών)

Έννοιες που μπορούν να αξιοποιηθούν
 1. Οικονομικός τομέας
  Θετικές έννοιες: επαγγελματικός προσανατολισμός, ορθή επιλογή επαγγέλματος, επαγγελματική συνείδηση, εργατικότητα, παραγωγικότητα, τεχνογνωσία, βελτίωση ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών, προσωπική δημιουργία και κοινωνική προσφορά, κάλυψη βιοποριστικών και δευτερευουσών αναγκών, ανάπτυξη των παραγόντων της οικονομίας (εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλία κ.τ.λ.), έλλογη αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών, αξιοποίηση μηχανής και περιορισμός του ανθρώπινου μόχθου, βελτίωση συνθηκών εργασίας, σύμμετρη εκμετάλλευση του οικολογικού πλούτου, οικολογική ισορροπία

  Αρνητικές έννοιες: τυποποίηση, μηχανοποίηση της ζωής, τυφλή προσκόλληση στην ειδίκευση, επαγγελματική αλλοτρίωση, υλικός ευδαιμονισμός, θεοποίηση του χρήματος, υπερκατανάλωση, ανεργία, φτώχεια, παρασιτικά επαγγέλματα, αντιπαραγωγικότητα, συρρίκνωση πρώτων υλών, ενεργειακή κρίση, υπερεκμετάλλευση του οικοσυστήματος, μόλυνση περιβάλλοντος, διαταραχή οικολογικής ισορροπίας
                                             
 2. Ηθικός και ψυχικός τομέας
  Θετικές έννοιες: εντιμότητα, δικαιοσύνη, αλήθεια, ειλικρίνεια, αιδώς, εγκράτεια, αλληλεγγύη, αγάπη, ελευθερία, ενδοσκόπηση, αυτογνωσία, ανθρωπισμός, ευγένεια, ευαισθησία, γαλήνη, ηρεμία, ασφάλεια, σιγουριά, θάρρος, επιμονή, υπομονή, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, ψυχική ισορροπία, εσωτερική πληρότητα, συγκρότηση ηθικής συνείδησης, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, εγκάρδια συναισθηματική ατμόσφαιρα, καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, ημέρωση και τελειοποίηση της ανθρώπινης προσωπικότητας

  Αρνητικές έννοιες: πάθη, αδυναμίες, συμπλέγματα, ανεντιμότητα, ανειλικρίνεια, ιδιοτέλεια, προκαταλήψεις, υποκρισία, ψευδολογία, ηθικό τέλμα, φιλαυτία, ηθική αναλγησία, αμοραλισμός (ανηθικότητα), ηθική σήψη, άγχος, αγωνία, ανασφάλεια, μοιρολατρική συμπεριφορά, απαισιοδοξία, έμμονες ιδέες, ψυχική ανισορροπία, αυτοκτονίες, ψυχική ξηρασία και υποταγή, μικροψυχία, υπολογισμός, ιδιοτέλεια, ψεύτικες φιλοφρονήσεις, νοσηρός ναρκισσισμός, άναρχη ελευθερία, αυταρχική καταπίεση, λιποταξία από τις ηθικές αρχές της ζωής, απραξία, αδράνεια, νωθρή αγωνιστικότητα
                                                                              
 3. Πνευματικός τομέας
  Θετικές έννοιες:
  ανάπτυξη κριτικής και προβληματισμού, γόνιμη αμφιβολία και αμφισβήτηση, αναλυτική και συνθετική διαδικασία σκέψης, πολύπλευρη μόρφωση και καλλιέργεια, ανθρωπιστική εκπαίδευση, διαρκής πνευματική εγρήγορση, καλλιέργεια γνωστικών ενδιαφερόντων, διεύρυνση φαντασίας, καλλιέργεια της μνήμης και της αισθητικής αντίληψης, οργάνωση και προγραμματισμός στόχων, συγκρότηση δημιουργικής σκέψης, συγκροτημένη εικόνα του κόσμου, ενίσχυση της έρευνας και κατάκτηση της γνώσης, ανθρωποκεντρική γνώση και επιστήμη, αυτόνομη βούληση, καλλιέργεια γλώσσας, πνευματικοί καινοτόμοι που αποκαλύπτουν την αλήθεια, πνευματική καλλιέργεια και πληρότητα που οδηγεί σε ανθρωπιστικές θεωρήσεις της ζωής

  Αρνητικές έννοιες: αμάθεια, εφησυχασμός, πνευματική αδράνεια, εγκλωβισμός στην εξειδίκευση, πνευματική μονομέρεια, δογματισμός, προκαταλήψεις, αναχρονιστικές αντιλήψεις, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, πνευματική σύγχυση, ετεροκατευθυνόμενη βούληση, μαζοποίηση, αποπροσανατολισμός, εμπορευματοποίηση της τέχνης και της γνώσης, ξενομανία, υπέρβαση της λογικής και του μέτρου, νοθεία πνεύματος, εγκεφαλική και στείρα γνώση
Αναρτήθηκε από Σόνια Σιούτη